راهنماي ورود

سهامداران محترم لطفاً به نکات زير توجه فرماييد :

نام کاربري شما شماره کد ملي با تمام ارقام بدون خط فاصله (-) مي باشد.

درصورت داشتنن صفر در ابتدای شماره ملی نیاز به وارد کردن آن نمیباشد

رمز عبور شما شماره شناسنامه شما مي باشد.

نکته بسيار مهم : حتماً پس از اولين ورود نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام نمائيد.

در صورتي که رمز عبور خود را فراموش کرده ايد مي توانيد :

1 - با شماره تلفن واحد سهام شرکت تماس حاصل فرماييد.

2 - شماره موبايل خودتان را به واحد سهام شرکت ايميل فرماييد.

بازگشت